Kvalitets- och miljöarbete

Kunden i fokus - är idag en självklarhet för de flesta företag, men det kräver mer än bara tomma ord och god vilja.

Certifikat

Supplies Team Sverige är kvalitetscertifierade enligt EN-ISO 9001 och miljöcertifierade enligt EN-ISO 14001.

Miljöcertifieringar

Supplies Team Sverige AB är både kvalitets- och miljöcertifierade sedan 1998 respektive 2002.

Certifieringen omfattar hela verksamheten och innebär att vi har ett väl fungerande system för systematisk översyn och förbättringsarbete. T ex uppföljning av våra förbättringsmål, förebyggande åtgärder och ständig utveckling av vår personal och vårt erbjudande.

Vi följer särskilt upp kundnöjdhet, försäljning av miljöprodukter vs original och vår effektivitet. För er som kund innebär detta att vi fäster stor vikt vid uppföljning, inte bara av vår egen verksamhet men också av våra avtal och samarbeten, undersöker kundnöjdhet och går igenom med kunden vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.

I det dagliga arbetet innebär det att vi arbetar systematiskt, enligt våra normala rutiner eller efter kundens unika önskemål. En viktig del i detta är att våra kunder alltid har minst en namngiven kontaktperson eftersom vi av erfarenhet vet att samarbetet fungerar smidigare och tryggare på det sättet.

Certifikat

Supplies Team Sverige är kvalitetscertifierade enligt EN-ISO 9001 och miljöcertifierade enligt EN-ISO 14001. Vårt ledningssystem omfattar också Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) enligt AFS:2001, etiska riktlinjer och socialt ansvarstagande.

Vårt certifikat finns i Pdf-format här

 

Beställ kostnadsfri Tur och Retur

Klimathotet har seglat upp som vår tids viktigaste fråga och det är hög tid att börja agera.

Under ett år samlar vi in cirka 30 000 tomma tonerkassetter och bläckpatroner från våra kunder genom vårt retursystem Tur och Retur (ToR). Det blir till “skrot” som återvinns och är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla produkter i vårt miljötonerprogram, Reviva.ToR-systemet är kostnadsfritt för våra kunder. Beställ här

Svanenlicens Våra miljötoner “Reviva” är märkta med Nordiska Svanen vilket motsvarar höga kvalitet- och miljökrav. Under ett år köper våra kunder cirka 14 000 st Reviva miljötoner av oss. Det innebar en minskad materialanvändning av aluminium, koppar, stål och plast med ca 35 000 kg.

Vår Svanenlicens finns i Pdf-format här