Stärk ert varumärke med digital signage!

Det sägs att stolta medarbetare är företagets mest värdefulla tillgång. Det är många faktorer som bidrar till stolthet och motivation, där ett av de avgörande elementen är delaktighet. Om medarbetare upplever att de är en del av varumärket och kulturen, har de potential att bli viktiga varumärkesambassadörer! En del i att uppnå detta är genom att förstärka företagets attityd och värderingar och det är här som digital signage kommer in i bilden.

Både medarbetares och besökares uppfattning – image av företaget, påverkas av vad de ser, hör och känner när de befinner sig i era lokaler. Så fort en besökare stiger in genom dörren, börjar deras upplevelse och bedömning av varumärket. Med digital signage kan du på ett annorlunda sätt profilera era lokaler och få medarbetare och besökare att känna sig hemma.

Använd digital signage för att påminna om mål och värderingar

Trista väggar? Använd digital signage till att projicera era mål och värderingar! Ett annat väldigt effektivt sätt att boosta motivationen bland medarbetarna är att använda digital signage som visar olika budskap. Till exempel kan sälj- och marknadsavdelningens digitala skyltning visar pågående och stängda deals, engagemang i sociala medier, trafik till hemsidan etc. Medan digital signage hos kundservice kan visa antalet lösta eller olösta klagomål. Det här är ett sätt att hjälpa medarbetarna att jobba i rätt riktning och att göra, ibland abstrakta mål, konkreta.

Inred kontoret med digital signage

Färger är ett kraftfullt verktyg när det kommer till profilering eftersom de även påverkar människor på ett undermedvetet plan. Begränsa er inte till enbart möbler, kaffemuggar etc, utan använd er även av väggarna och digital skyltning som också kan profileras i företagets färger. Om du använder digital signage, kan skärmarna anpassas så att de passar just er företagsprofil. På så sätt påminns både anställda och besökare om vad de är en del utav och det ger en tydlig kontext.

Välkomna era besökare!

Du vet känslan av att känna sig vilse på en ny plats? Det kan få dig att känna dig både stressad och osäker. Inte direkt de känslorna du vill ska förknippas med ditt varumärke, va? Därför behöver du hjälpa dina besökare att navigera i dina lokaler, men långt ifrån alla företag har en receptionist som kan berätta för besökare vart de ska gå för deras möte.

Med digital signage så kan ni informera era besökare om vem de ska träffa, vilket rum som är bokat till och när. Till och med få en egen välkomsthälsning när de entrar lokalen, vilket kan få de att känna sig extra välkomna.

Vill du veta mer? Klicka här!