Tjänster och erbjudande

Vi erbjuder tjänster, lösningar och produkter inom IT, multimedia, telekom och dokument.

Vi eftersträvar alltid att ligga i framkant i produktkunskap, service och engagemang för att kunna följa er utveckling och erbjuda de bästa lösningarna med längst hållbarhet, kombinerat med god personlig service.

Som ett komplement till våra produkter vi säljer har vi paketerade tjänster som vi skräddarsyr efter ditt behov. STS står för Supplies Team Solutions och är vårt erbjudande av funktionslösningar inom våra affärsområden Multimedia, Telekom, PC/Klient och Dokument.

Vi är en partner som tar ett helhetsansvar och vill vara ert självklara val.

Supplies Team Sverige AB förvärvades i maj 2018 av Xllnc koncernen som är specialiserade inom användarnära IT-tjänster och livscykelhantering av IT-utrustning.
Integrationen av Supplies Teams verksamhet kommer att ske successivt under 2019.

Supplies Team Sverige AB was acquired in May 2018 by the Xllnc Group, which is specialized within user-friendly IT services and life cycle management of IT equipment. The integration of Supplies Team’s operations will take place gradually during 2019.

 

Multimedia

Telekom

PC/KLIENT

Dokument

ergonomi

it-tillbehör