Videokonferens och hemmajobb

I dagens arbetsliv behöver vi kunna samarbeta smidigt även om vi inte sitter på samma ställe, vi behöver effektivisera med videokonferens.

Det finns många olika lösningar för videokonferens som ser till att det fungerar problemfritt utan att det kostar för mycket.

Ibland sitter du kanske på kontoret och arbetar, ibland hemma eller någonstans på språng. Fler och fler jobbar hemifrån och undersökningar visar att Sverige ligger i topp för denna utveckling. Skulle du kunna ta ännu fler möten över video istället för att  resa? Ett videokonferens är så nära ett personligt möte du kan komma. Det är ett möte där du ser och kan interagera med de personer du har möte med. Med videokonferens undviker du missförstånd, eftersom du har möjlighet till ögonkontakt och kroppsspråk, vilket saknas när du mailar eller ringer.

Arbeta snabbare och smartare

Videokonferens ger dina anställda verktyg de behöver för att arbeta snabbare och smartare, att samarbeta lättare och att fatta bättre, mer informerade beslut. Att hålla interna och externa möten med videokonferens är enkelt och intuitivt och blir en naturlig del av ett flexibelt arbetsflöde som inkluderar meddelanden och samtal, så dina medarbetare kan helt enkelt välja rätt kommunikationsmetod vid rätt tillfälle.

Den nya tidens mötesrum

Videokonferens var länge något dyrt och krångligt. Nu finns kostnadseffektiva lösningar som enkelt kan installeras och användas i mindre mötesrum, lounger eller kök. Samarbetet mellan kontor i olika städer kan förbättras när videokonferenstekniken blir något okomplicerat. Tidigare har man kanske dragit sig för att använda sådana system av rädsla för strul. När allt bara funkar kan det bli mer integrerat i det dagliga arbetet.

Effektivisera med videokonferens

Att mötas digitalt istället för fysiskt innebär att man kan spara tid, kostnader och påverkan på miljön genom att minska resandet. Det kan dessutom glädja många medarbetare att slippa resor.
Ta bort hinder för kommunikation och håll videokonferenser som alla kan ansluta, var som helst, på vilken enhet som helst, så din organisation kan nå ut och ansluta till bredast möjliga publik.

Det är effektivt, både ekonomiskt och miljömässigt, om videokonferensutrustningen placeras i lokaler som är tillgängliga och bokningsbara för många anställda. Då ökar chansen att videokonferenser ökar i antal och att inköpet av utrustningen blir lönsamt. Dessutom blir det fler resor som ersätts i praktiken.

Vill ni bli kontaktade? klicka här!